İL HAKEM KURULU
Mehmet GÜVEN
BAŞKAN
H. Erman ERCAN
Başkan Vekili
Ali ADIGÜZEL
Hakem Atama Sorumlusu
Abidin ARSLAN
Gözlemci Atama Sorumlusu
Selçuk SARIGÜL
Raportör